Vymývání mozku - první zamyšlení

15. leden 2009 | 22.42 |

Slíbil jsem vám, kdo o to stojíte, ale hlavně sobě, že uděláme něco se svým obvyklým způsobem myšlení a možná si trochu pomůžeme s tím, abychom se měli raději a cítili se lépe. A protože jsem tvrdil a stojím si za tím, že všechno začíná v hlavě, bylo, je a bude to o uvažování, pocitech a mých, nebo lépe řečeno našich myšlenkách. Dnes tedy poprvé...

Máme nějaké návyky, nějaké stereotypy v myšlení. Máme spoustu myšlenek, kterými se řídíme, aniž bychom nad tím vůbec přemýšleli. Můžeme si myslet - ze zvyku - stále totéž, až se nám bude zdát nepravděpodobné, že bychom si danou myšlenku vybrali sami. Ale přece. Ta původní volba, kdysi, na počátku, BYLA NAŠE - my jsme se rozhodli myšlenku přijmout, vzít za svou a řídit se jí. A stejně, jako jsme ji přijali, tak můžeme jakoukoli myšlenku odmítnout.

Vzpomeňme si, jak často jsme se bránili a vlastně dodnes se bráníme o sobě přemýšlet pozitivně, jak stále a pořád hledáme, co je nedokonalé, co se nám na nás nelíbí, co je špatné. Proč? Přece stejně tak můžeme odmítnout přemýšlet negativně a hledat to dobré, hezké, milé, příjemné, pozitivní, motivující...

Každý trpíme do určité míry pocitem viny a sebenenávisti. Oč více se nemáme rádi, oč více pocitu viny vůči sobě chováme, tím méně se nám v životě daří. Čím méně sebenenávisti a čím méně pocitu viny, tím se nám daří lépe...

Na povaze jakéhokoli našeho problému prostě nezáleží. Naše zkušenosti jsou jen vnějším důsledkem našich myšlenek. I ta sebenenávist je pouze nenávistí k tomu, co si sami o sobě myslíme. Je to jen naše myšlenka, která vytváří určitý pocit a my tomu pocitu věříme. Změňme myšlenku a změníme svůj pocit.

Nezáleží na tom, jak dlouho jsme měli negativní návyk. Nezáleží ani na tom, jaký ten negativní návyk byl. Veškerá síla je právě teď v tomto okamžiku. Už teď se začínáme osvobozovat od negativních myšlenek a pocitů...

Když zjistíme, že říkáme "Všichni mi dělají to a to, kritizují mě, nikdo mi nikdy nevyjde vstříc, zneužívají mě", pak je to NÁŠ NÁVYK. Takový typ lidí, ty, co nás zneužívají, totiž přitahuje určitá naše myšlenka. Když změníme své myšlení, půjdou jinam a budou se tak chovat k někomu jinému. My už takové lidi přitahovat nebudeme.

Můžeme změnit svůj přístup k minulosti. Minulost je pryč, je za námi. Už ji nezměníme. Můžeme, ale změnit to, co si o minulosti myslíme. Je nesmyslné, abychom TRESTALI SAMI SEBE za to, že nám někdy v minulosti někdo ublížil - slovem, skutkem, pohledem...

Když SE MÁME RÁDI A JSME SPOKOJENI S TÍM, JACÍ JSME, všechno nám v životě vychází. Jako by se všude kolem nás děly malé zázraky. Zlepší se nám zdraví, získáváme více peněz, vztahy s druhými nás více uspokojují, začínáme se tvořivě projevovat způsobem, který nás naplňuje.

A zdá se nám, že k tomu dochází bez našeho přičinění.

Láska a spokojenost se sebou samotným, atmosféra bezpečí, víra/důvěra a pocit zasloužení a přijímání, to všechno zavede do našich myšlenek řád, vytvoří v našem životě více láskyplných vztahů, přinese nám lepší práci, lepší bydlení, lepší vztahy a dokonce se díky tomu i znormalizuje tělesná váha - tedy máme-li nadváhu, tím, že si uděláme pořádek v hlavě, zbavíme se jí.

Veškerá snaha o redukci váhy bez toho, abychom si rovnali myšlenky a zbavili se těch, co nám škodí, je marná. Trápíme se a i když s těžce, se slzami, potem a krvavě váhu zredukujeme, nakonec ji neudržíme a dochází k jojo-efektu. A kruh se uzavírá - opět máme v hlavě negativní myšlenky, opět se nemáme rádi a opět se trápíme. Změňme to! Začněme teď!

Sebeuznání a sebepřijetí v přítomném okamžiku jsou hlavním klíčem k pozitivním změnám ve všech oblastech našeho života. Láska k sobě saménu - to prosté a jednoduché "mít se rád" -  začne v okamžiku, když se přestaneme za cokoli kritizovat. KRITIKA NÁS UZAMYKÁ PRÁVĚ DO TOHO NÁVYKU, KTERÝ SE SNAŽÍME ZMĚNIT. Mít pochopení a být hodný sám k sobě nám pomůže se z toho návyku vymanit.

CELÁ LÉTA JSME SE KRTIZOVALI, ROKY JSME SI ŘÍKALI, JAK JSME NEMOŽNÍ, NESCHOPNÍ, NEDOKONALÍ - POMOHLO NÁM TO SNAD? Začněme se k sobě stavět kladně a dívejme se, co se začne dít...

Mějme rádi sebe a svůj život!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Vymývání mozku - první zamyšlení hablina 15. 01. 2009 - 22:58
RE(2x): Vymývání mozku - první zamyšlení valach ostravski 15. 01. 2009 - 23:15
RE: Vymývání mozku - první zamyšlení james003 15. 01. 2009 - 23:10
RE(2x): Vymývání mozku - první zamyšlení hablina 15. 01. 2009 - 23:17
RE(3x): Vymývání mozku - první zamyšlení valach ostravski 15. 01. 2009 - 23:22
RE(4x): Vymývání mozku - první zamyšlení hablina 15. 01. 2009 - 23:27
RE: Vymývání mozku - první zamyšlení james003 16. 01. 2009 - 10:58
RE: Vymývání mozku - první zamyšlení zivotzeny 17. 07. 2010 - 03:43