Myšlenka dne 26. září 2015

26. září 2015 | 15.42 | rubrika: Serem na to?

Obecně lze napsat, že všechny negativní kroky se dělají a budou dělat vždy s proklamovanou nutností je učinit v rámci spáchání dobra nejvyššího, v rámci nutnosti a takzvané společenské objednávky s tím, že jakákoliv jiná cesta by byla údajně horší. A vždy, s železnou pravidelností, dojde ke zhoršení situace a ta bude muset být zase spácháním nějakého dalšího dobra "vylepšena".

Vše se bude nakonec ubírat směrem k omezení svobod a k úplnému ovládnutí každého aspektu našeho života. Jak moc se to podaří, záleží na mnoha okolnostech, ale hlavně na nás samých. Mnozí se totiž ztráty svobody nemohou dočkat. 

žádné komentáře | přidat komentář

Myšlenka dne 24. září 2015

24. září 2015 | 08.21 | rubrika: Serem na to?

Stojíme zcela bezbraní, s nevycvičenou mládeží, proti hordě nájezdníků od mala vychovaných k boji, neváhajících zabíjet a nad nimi ještě s bandou nelítostných psychopatů, kterými jsme se nechali okrást a kteří je na nás bez váhání posílají.

Mlčeli jsme, rvali se mezi sebou o pozlátko, podráželi se a neposlouchali varování a teď za to zaplatíme. Našimi životy a naší budoucností. 

žádné komentáře | přidat komentář

Myšlenka dne 22. září 2015

22. září 2015 | 02.14 | rubrika: Občasnik pesymisty

Buď ten typ ženy, u které, když se její nohy ráno dotknou země, Ďábel řekne: "A sakra, už vstala.."

Myšlenka dne 17. září 2015

17. září 2015 | 07.37 | rubrika: Mimochodem

"Je to vlastně kuriózní situace. Miloš Zeman, který ve skutečnosti patří k nejvzdělanějším obyvatelům naší země, hraje roli "burana", tedy obyčejného příslušníka nižší třídy. Přizpůsobil tomu své oblékání, svůj slovník, vystupování, jídelníček atd. Karel Schwarzenberg, který nedokázal vystudovat vysokou školu a patrně v životě nepřečetl jedinou složitější knihu, hraje roli příslušníka intelektuální elity." 

Braňme Visegrád!

16. září 2015 | 08.09 | rubrika: Serem na to?

Moji milí

15. září 2015 | 19.55 | rubrika: Serem na to?

Přijďte

12. září 2015 | 05.30 | rubrika: Občasnik pesymisty

Tato mladá maminka je úplně normální ženská, která se po narození dítěte začala více zajímat o veřejné dění. A dnes organizuje demonstraci, která je součástí evropských aktivit.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 41x

Recyklováno

11. září 2015 | 20.59 | rubrika: Občasnik pesymisty
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 27x

Už vlaje

10. září 2015 | 21.04 | rubrika: Občasnik pesymisty

11. září 1687 armáda Svaté říše římské pod velením vyhlášeného "turkobijce" Evžena Savojského na hlavu porazila sultána Mustafu II. v Bitvě u Zenty a na tři staletí vyhnala mohamedánské okupanty ze střední Evropy.

Vyvěsme 11. září 2015 naši státní vlajku na připomínku všech - vojáků i civilistů, kteří padli, byli umučeni, zotročeni, nebo nebo trpěli pod půlměsícem, abychom my dnes mohli svobodně dýchat.

Vyvěsme ale naši zástavu taky na připomínku mužů, kteří s islámem bojovali a zvítězili! Právě oni pak mohli právem nosit hlavu hrdě vztyčenou, právě oni položili pevné základy evropské svobodě a prosperitě. To jejich ducha (a geny) dodnes nosíme v sobě.  

žádné komentáře | přidat komentář

Petice

7. září 2015 | 12.00 | rubrika: Serem na to?
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 48x