Tak tohle už jsem dlouho hledal

20. prosinec 2008 | 00.06 |

Řeklas, že večer až se setmí
do vlahé noci letní
příjdeš a budeš mou.

Noc je omamná
plna vůně světlo plá na laguně
a já sám bloudím tmou .

Čekám a ty snad klidně spíš jitro se blíží již
já vím, že dnes už slib svůj nesplníš.

Ó Mariáno malá sladká Mariáno
ty nad mým srdcem máš podivnou moc
ó Mariáno malá sladká Mariáno,
na tebe čekal bych celičkou noc.

Noc už zvolna chýlí se k ránu
a já na Mariánu marně jsem čekal zas.

Lhaly mi její oči i slova
já však chci čekat znova
v noci až příjde čas.

Možná že jednou přece jen vyplní se můj sen
a na rtech jejích přivítá mě den.

Ó Mariáno malá sladká Mariáno
ty nad mým srdcem máš podivnou moc
ó Mariáno malá sladká Mariáno,
proč jinak čekal bych celičkou noc.

Cožpak to vím zda teď na retech tvých
nezvoní tichý smích
či touhou zmlkly v cizích polibcích

Ó Mariáno malá sladká Mariáno
zda jednou sevřu tě též v loktech svých.

Ó Mariáno malá sladká Mariáno
ty nad mým srdcem máš podivnou moc
ó Mariáno malá sladká Mariáno,
proč jinak čekal bych celičkou noc.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Tak tohle už jsem dlouho hledal fame fatale 21. 12. 2008 - 14:29