Pomozte pražské Botanické zahradě

26. srpen 2008 | 22.01 |

Botanická zahrada Praha zažívá v současnosti velkou existenční krizi. Hrozí ji sloučení se ZOO, které MHMP nenápadně připravuje. Dalším velký problém je redukce sbírek. Nejistota a předpokládaná reorganizace po provedeném personálním auditu se totiž týká především odborných pracovníků - kurátorů, sbírek a zahradníků. Stav zaměstnanců a struktura podniku navržená auditem nezajistí ani základní údržbu expozic, natož budoucí rozvoj zahrady. Jako jedinou možnost uchování hodnot, které zahrada spravuje, vidíme v zahájení diskuze o postavení botanických zahrad ve společnosti a současně i v žádosti o ohodnocení expozic a činnosti naší zahrady. Doufáme, že naše anketa, kterou najdete na stránkách http://botanickazahrada.blog.cz/, bude sloužit jednak k sebereflexi v rámci zahrady vlastní tak i jako podklad pro zastupitele, kteří o naší budoucnosti rozhodují.

Proto bychom Vás rádi požádali o vyplnění jednotlivých anketních otázek. Pokud neznáte naši botanickou zahradu, vyplňte prosím alespoň anketu o funkci botanických zahrad.

Současně bychom vás chtěli požádat, o zaslání tohoto dopis Vašim známým; čím více lidí se zúčastní našeho malého "referenda", tím větší bude mít váhu.

Za botanickou zahradu děkuje

Pulin

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře