Jen si půjčte

2. duben 2010 | 23.46 |

Dávejte si ale trochu pozor na to, co podepisujete:

smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle učiněné nikoli v omylu či tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek...
Když tohle podepíšete, nemůžete už nikdy tvrdit, že smlouva je podvod, že jste nevěděli, že poplatky budou tak vysoké a že jste peníze nutně potřebovali, protože vám hrozilo vystěhování. Sami jste přece stvrdili podpisem, že jste nebyli v tíživé situaci (tudíž ji nikdo nemohl ve váš neprospěch zneužít).

Dlužník výslovně a neodvolatelně souhlasí...
Vždy, když se ve smlouvě objeví tato formulace, přečtěte si následující odstavec třikrát. Určitě se v něm skrývá něco, co by se vám mohlo nelíbit. Třeba to, že v případě prodlení vás věřitel zveřejní na internetu. A nejde jen o to, že byste byli skuteční neplatiči. Možná jen nebudete chtít uhradit pokutu, na kterou podle vás věřitel nemá nárok.

Smlouva o revolvingovém úvěru...
Zbystřete. Revolvingový úvěr znamená, že vám ho věřitel opakovaně poskytne, ani ho o to nemusíte žádat. Vše se děje automaticky, buď po úplném splacení, nebo třeba už v polovině splácení, když posíláte dosavadní splátky včas. Nezřídka je s novým úvěrem spojen i nový poplatek za sjednání. Když další úvěr nechcete, musíte včas podat výpověď a doručit ho společnosti. Způsob výpovědi je popsán ve smlouvě, nejčastěji v bodě "výpověď smlouvy" nebo "oznamování a doručování". Když se zpozdíte byť o jediný den, budete muset podstoupit další kolo splácení.

Věřitel je oprávněn zrušit všechny své závazky vůči dlužníkovi, a to pod ztrátou výhody splátek...
Ztráta výhody splátek znamená, že budete muset vrátit všechny peníze najednou. Samozřejmě i se všemi smluvenými poplatky. Je-li podmínkou k okamžitému vrácení celé půjčky jen "prodlení jakéhokoliv splatného peněžitého závazku", stačí, že se zpozdíte s platbou o den či dva.

Dlužník souhlasí s tím, že věřitel je oprávněn postoupit své pohledávky na třetí osobu...
Ačkoliv prodejce, který s vámi jedná, je velmi milý a vstřícný, nemůžete se spolehnout na to, že firma váš závazek neprodá jiné společnosti. A v té nemusí být chápaví k vašim případným prohřeškům a problémům, naopak může být plná hochů s vyhrnutými rukávy.

Veškeré spory mezi stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či komentáře adresované veřejnosti nebo médiím...
Opravdu tohle chcete podepsat? Když nebudete spokojeni se službou či se dokonce budete cítit poškozeni, nebudete o tom smět mluvit?

Vzhledem k tomu, že typ úvěru neumožňuje pevně a neměnným způsobem stanovit RPSN...
To je skutečně možné. Podle zákona u některých typů úvěrů není třeba RPSN ve smlouvě uvádět. Patří k nim i revolvingové (opakující se úvěry), na které půjčovatelé hbitě přešli, aby nemuseli RPSN uvádět. Vždy byste však předem měli vědět výši splátky a jejich počet.

Zásilka se považuje za doručenou uplynutím deseti dnů od odeslání zásilky, a to i když se klient o odeslání zásilky nedozvěděl...
Rychle se přesvědčte, zda společnost bude posílat zásilky doporučeně (i to by mělo být ve smluvních podmínkách). Jestli ne, mohlo by se klidně stát, že vám (ne)pošlou dopis, ve kterém uvedou změnu čísla účtu. Vy jej nedostanete, budete dál peníze posílat na starý účet, tím se ocitnete v prodlení a budete platit nemalou pokutu. Možná vám to připadá jako krkolomná konstrukce, ale napálení klienti by mohli vyprávět...

Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky má níže určený rozhodce...
Budete-li se cítit poškozeni, nemůžete jít se svými požadavky k soudu. Rozhodne rozhodce. Ve smlouvě ho určil věřitel a vy můžete jen hádat, komu dá za pravdu, když vás už nikdy neuvidí, zato půjčovací společnost je jeho pravidelným klientem.

Pořád si ještě chcete půjčovat???
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Jen si půjčte aleš 08. 04. 2010 - 00:52
RE(2x): Jen si půjčte valach* 08. 04. 2010 - 20:01