Sen

4. březen 2010 | 21.14 |

Konfucius pravil svým sedmi žákům:
"Mým životním snem je spatřit jednou oceán."
"Proč oceán?" překvapeně se ho zeptal sedmý žák.
"Protože to je počátek a konec všeho na této zemi."
Do jejich rozhovoru se vmísil šestý žák:
"Já vás můžu dovést až k oceánu, jestli si to přejete."
"Ty? Vždyť ani nevíš, kde leží."
Na to se ujal slova pátý žák:
"Já vás tam dovést můžu, protože jsem tam už jednou byl."
"Určitě si nevzpomeneš, kudy se tam jde," odpověděl mu na to Konfucius.
V tu chvíli se ozval čtvrtý žák:
"Já jsem tam byl dvakrát a cestu si pamatuji."
"Dvakrát, to už by mohlo stačit. Ale jestlipak víš, jak se bezpečně dostat zpátky?"
Vtom do hovoru zasáhl třetí žák:
"Dokážu vás dovést zpátky, protože jsem byl u oceánu třikrát."
"Ano, jistě, ale znáš alespoň břeh oceánu, který bych si přál spatřit?"
"Mistře, znám celé severní a jižní pobřeží," prohlásil druhý žák.
Konfucius neodpovídal.
"Vidíte, my všichni, jak tady jsme, dokážeme vaše přání splnit."
Konfucius se zamyslel a uzavřel hovor slovy:
"Ano, to dobře vím. Ale až budu mít před sebou oceán, co pak zbude z mého snu?"

Kdo nám bere naše sny, zabíjí nás. 
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Sen james003 05. 03. 2010 - 21:12
RE: Sen mi-lada 08. 03. 2010 - 14:27