Myšlenka dne 24. září 2016

24. září 2016 | 07.27 |

Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. Sedmero hlavních hříchů. Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a:

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí,
z lakomství zákon ekonomiky,
nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,
závist v boj o spravedlnost,
hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých,
smilstvo v prevenci proti neurózám,
lenost se proměnila v prokrastinaci.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,

nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.

K tomu dodám, že:

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu a
korektnost v povinný názorový koridor.

MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D.,

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář