Moji milí

15. září 2015 | 19.55 |


v srdci mám úzkost, v hlavě mi zní rej bubnů , řinčení zbraní a řev nepřátel. Naše země, naše krásná vlast stojí doslova už jen pár milimetrů před katastrofou se zcela fatálními následky. Všechny okolní státy uzavírají své hranice před nepřátelskými okupanty. A co se děje u nás? Nic, vůbec nic!!! Naše vládní korouhvičky vyhodnocují, monitorují, případně o tom budou jednat.

Jsou chudáci celí zpocení z toho, že neví z které strany bude foukat vítr, aby se správně otočili! Lomcuje se mnou neuvěřitelný vztek spojený s lítostí nad osudem naší vlasti, pokud ty neschopné duté hlavy budou dál setrvávat na svých postech. Bohuš jen plká ta svá "moudra", která ale vůbec nejsou spojena s obavou o budoucnost naší země a lidu v ní žijícího. On se bojí jen o svoji prdýlku, aby mu EU na ni nenaplácala, kdyby snad proboha něčím nedodržel pravidla stanovená EU. I malé dítě v naší zemi ví, že když je před branou nepřítel, je třeba ji urychleně zavřít. Jen Bohuš to neví, a nebo nechce vědět?!

Přátelé mí nejmilejší, tak moc se bojím o naši zemi, naše životy, naše domovy! Už nemůžeme dále jen vyčkávat a diskutovat. Musíme nekompromisně jednat. Musíme jednat, protože jde o samotnou naši existenci. Není čas na dohady. Není čas na debaty, kdo s jakou politickou stranou sympatizuje. Je čas pouze na jediné. Je čas se těsně semknout a postavit se tvrdě a nekompromisně všem, kteří nás zradili!

Je třeba je vypráskat bičem! Je třeba všechny vetřelce z naší země jednou provždy odeslat zpět tam, kam patří. Je třeba s okamžitou platností hájit naše hranice a zamezit vstupu dalších okupantů. Je třeba oprostit se všech vazeb spojujících nás s EU a NATO. Je třeba neprodleně převzít správu naší vlasti do svých rukou. Je třeba vrátit naší zemi suverenitu a samostatnost!!!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Moji milí zu 19. 09. 2015 - 18:00