Už vlaje

10. září 2015 | 21.04 |

11. září 1687 armáda Svaté říše římské pod velením vyhlášeného "turkobijce" Evžena Savojského na hlavu porazila sultána Mustafu II. v Bitvě u Zenty a na tři staletí vyhnala mohamedánské okupanty ze střední Evropy.

Vyvěsme 11. září 2015 naši státní vlajku na připomínku všech - vojáků i civilistů, kteří padli, byli umučeni, zotročeni, nebo nebo trpěli pod půlměsícem, abychom my dnes mohli svobodně dýchat.

Vyvěsme ale naši zástavu taky na připomínku mužů, kteří s islámem bojovali a zvítězili! Právě oni pak mohli právem nosit hlavu hrdě vztyčenou, právě oni položili pevné základy evropské svobodě a prosperitě. To jejich ducha (a geny) dodnes nosíme v sobě.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář