Omega-3-6-9 nepomáhají

4. květen 2012 | 22.20 |

Pokus pensylvánských výzkumníků spočíval v ověření, zda každodenní přídavek omega-3 kyselin se na zlepšení stavu srdce s náběhem na diastolickou dysfunkci skutečně nějak projeví. Ani po třech měsících se ale žádného léčebného efektu nedobrali. Do závěru odborného sdělení tak napsali větu: "Doplněk omega-3 mastných kyselin starším osobám srdeční diastolickou funkci nezlepšuje." **

Mezi kardiology a odborníky na dietetiku to způsobilo značné rozpaky a autoři byli pozváni, aby o své práci referovali na odborné konferenci zaměřené na experimentální biologii, která se právě koná v San Diegu. Zhruba čtrnáct tisíc účastníků akce si včera vyslechlo podrobnosti pokusu. Nešlo v něm o nikterak velký soubor pacientů, pouze jedenáct osob. O to lepší byl ale jejich výběr. Téměř polovinu tvořily ženy a všichni byli "zdraví pacienti", u nichž se začínaly projevovat příznaky stárnutí doprovázené počínajícím diastolickým selháváním. Jejich věkový průměr byl 66 let, měli sníženou poddajnost srdečních stěn a ztížené plnění levé komory během diastoly s takzvaným poklesem rychlosti relaxace. Jejich slábnoucí srdce se začínalo projevovat příznaky dušnosti a únavou při fyzické aktivitě, typickými známkami, které často bývají předzvěstí srdečního selhání. Problémy spojené s diastolickou dysfunkcí patří v USA k těm nejčastějším a také nejnákladnějším zdravotním komplikacím. Odhaduje se, že daňové poplatníky přijdou na desítky miliard dolarů.

Srdce pokusných dobrovolníků aspirujících na infarkt podrobili na universitním pracovišti těm nejpodrobnějším vyšetřením, včetně nejmodernějších zobrazovacích metod, jakými současná kardiologie vládne. Totéž učinili po jisté době znovu. Ukázalo se, že snaha zlepšit stav dobrovolnic a dobrovolníků léčebnou kůrou spočívající v polykání dvou gramů EPA a jednoho a půl gramu DHA denně, vyšla naprázdno. Přes veškerou dvanáctitýdenní snahu najít sebenepatrnější změnu k lepšímu, se to americkým lékařům nepodařilo.

Pro laickou veřejnost autoři studie svoje poznatky formulovali opatrněji a pro media dodali komentář s doporučením, aby posluchači pod dojmem jejich výzkumu nezanevřeli na konzumaci darů moře. Ať už to prý je s omega kyselinami jakkoliv, zdravá a pestrá výživa riziko onemocnění srdce a úmrtnost snižuje. A možná také tak trochu ze soucitu k těm, které léčba s EPA a DHA již stála "majlant" a žijí v naději, že rybí tuk a omega-3 kyseliny jim pošramocenou diastolickou funkci vylepší, dodávají: "Možná omega-3 kyseliny představují nějaké jiné prospěšnosti, o nichž zatím nevíme."

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Omega-3-6-9 nepomáhají inenaso 05. 05. 2012 - 05:43
RE: Omega-3-6-9 nepomáhají sayonara 05. 05. 2012 - 07:21
RE(2x): Omega-3-6-9 nepomáhají valach-ostrawski 05. 05. 2012 - 17:49