Obranné mechanismy mysli

3. březen 2012 | 22.30 |

Jak si s námi mysl hraje, aniž bychom o tom věděli a byli schopni rozeznávat příčiny a následky?

VYTĚSNĚNÍ - nevědomé odstranění ohrožujících přání a pocitů z vědomí

POTLAČENÍ - vědomá a záměrná snaha zapomenout na něco nepříjemného

POPŘENÍ - odmítnutí příjmout existenci emočně nebezpečných/nepříjemných vnějších faktorů

IDENTIFIKACE - silné tendence napodobovat názory, zvyky a obecné chování skupiny

FANTAZIE - neustálé denní snění o splněných přáních

PŘESUNUTÍ - přesměrování emoční energie, zejména nepřátelství, z jedné osoby, situace, předmětu, na jiný, který je považován ze bezpečný cíl

KOMPENZACE - mimořádná snaha dosáhnout úspěchu v oblasti skutečné nebo domnělé méněcennosti

SUBLIMACE - přesměrování sexuální energie do důležité nesexuální a společensky přijatelné činnosti

RACIONALIZACE - zdůvodňování motivů pro nepřijatelné osobní činy tím, že jsou logicky odůvodněné nebo že jsou důsledkem vnějších činitelů

INTELEKTUALIZACE - potlačení emočního obsahu situace a jeho přeformulování ve tvaru chladné abstraktní analýzy

PROJEKCE - přenášení vlastních nepřijatelných vlastností a přání na druhé

PŘENOS - přesunutí nepřijatelných citů k jednomu člověku na jiného člověka

REAKCE - přehánění těch sklonů a impulsů, jež jsou v protikladu k impulsům právě prožívaným

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Obranné mechanismy mysli lentilka®sdeluje.cz 03. 03. 2012 - 23:32
RE(2x): Obranné mechanismy mysli hospodynka 04. 03. 2012 - 17:56
RE(3x): Obranné mechanismy mysli valach-ostrawski 04. 03. 2012 - 22:43
RE(4x): Obranné mechanismy mysli valach-ostrawski 04. 03. 2012 - 22:47
RE(3x): Obranné mechanismy mysli lentilka®sdeluje.cz 05. 03. 2012 - 06:39
RE(4x): Obranné mechanismy mysli valach-ostrawski 05. 03. 2012 - 08:08
RE: Obranné mechanismy mysli valach-ostrawski 05. 03. 2012 - 07:50