Hadejtě, kaj to skonči

27. březen 2007 | 09.41 |

Přítomnost estrogenů ve vodě představuje velký ekologický problém. Tyto látky vznikají ve vodě bakteriální metabolizací molekul pocházejících z hormonální antikoncepce. "Surovina" pro jejich tvorbu se dostává do odpadních vod z moči žen. Pokud nejsou estrogeny inaktivovány v čističkách, mohou vyvolat změnu pohlaví volně žijících ryb nejen v řekách, ale i v mořích při ústích řek. O aktuálnosti tohoto problému svědčí výmluvně fakt, že se divoké populace ryb už potýkají s masovou proměnou samců na samice...

A já jen dodávám, že je-li člověk na vrcholu potravního řetězce, pravděpodobně se jej to dotýká. Nevím, zda jsou o tom studie, ale možná si člověk tímto podřezává větev své vlastní existence. Kdo ví, zda ženskými hormony není ovlivňována i plodnost mužů v populaci, která používá ženskou hormonální antikoncepci? A kdo si může být naprosto jist, že tomu tak není?

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře