Muž - návod k použití - V

23. srpen 2011 | 10.55 |

Objasňujete-li nějaký svůj nápad nebo myšlenku smíšené skupině mužů a žen,
mluvte tak, jako byste hovořila pouze k mužům.
Příslušníci obou pohlaví rozumějí "mužskému" způsobu řeči, avšak mužům dělá potíže,
mají-li luštit "ženský" hovor o několika tématech najednou.
Mohou tak rychle ztratit zájem.

Muži hovoří přímo a vaše výroky chápou doslova.

Když hovoříte s mužem, nenapodobujte mimikou jeho emoce.
Ovládejte výraz své tváře, přikyvujte, "mručte" na znamení souhlasu a nepřerušujte ho.

Hovoříte-li před mužem nahlas o nejrůznějších věcech v libovolném pořadí
a vyjmenováváte-li veškeré možností a svá přání, zmatete ho.
Mluvte jednoduše!

Alkohol oslabuje bariéru střežící v mužově specializovaném mozku oblast komunikace.
Proto vám opilý muž klidně zatelefonuje ve dvě hodiny ráno a mluví a mluví...

Muži dokážou dělat zároveň jen jednu věc.
Proto jim ženy říkávají: "Dívej se na mě, když s tebou mluvím."

Ženy mlčí tehdy, chtějí-li muže potrestat.
Muži však ticho milují.

Muži se při hovoru střídají.
Když muž hovoří, neskákejte mu do řeči. Nepřerušujte ho.

Příliš intenzivní rozhovor ruší muže při řešení jeho problémů.
Raději "sedí a skále a zírá do ohně".

Orientace v mapě a v terénu je záležitostí prostorových schopností.
Ze snímkování mozku je patrné, že muži mají tuto schopnost  rozvinutou mnohem více než ženy.
Dá-li vám muž do rukou mapu, řekněte mu, ať se do ní raději podívá sám.

Proč strávil Mojžíš čtyřicet let blouděním po poušti?
Protože se odmítal zeptat na cestu.

Většina mužů dokáže vždy určit sever. Ženy to obvykle neumějí.
Požádejte muže, aby vás navigoval pomocí orientačních bodů:
"Jeď kolem Macdonalda a k budově s nápisem Národní banka."
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Muž - návod k použití - V hospodynka 23. 08. 2011 - 13:07
RE(2x): Muž - návod k použití - V valach-ostrawski 23. 08. 2011 - 13:15
RE(3x): Muž - návod k použití - V hospodynka 23. 08. 2011 - 19:27
RE(4x): Muž - návod k použití - V valach-ostrawski 23. 08. 2011 - 22:53
RE(5x): Muž - návod k použití - V lentilka®sdeluje.cz 24. 08. 2011 - 06:34
RE(6x): Muž - návod k použití - V valach-ostrawski 24. 08. 2011 - 08:27