Víte čí vlastně je vaše dítě?

14. duben 2009 | 17.39 |

Nejen otec, ale ani matka už si nemůže být jistá. A ani k tomu nebylo nebylo nezbytné, aby došlo k nevěře. Tohle bude dobrá výmluva pro děvčata, která svým partnerům zanášejí, protože dnes už si skutečně nemůžete být jisti naprosto ničím.

Americký biolog Jonathan Tilly vzedmul před čtyřmi roky vlnu bouřlivých diskusí tvrzením, že v dospělosti vznikají v ováriích samic savců nové oocyty, které se vytvářejí z buněk přicestovalých krevním oběhem z kostní dřeně. Většina odborníků tento objev zpochybňovala. Tilly nedávno potvrdil správnost svého předpokladu pokusem, v kterém propojil krevní oběhy dvou myší, z nichž jedna nesla v buňkách svého těla gen pro produkci zeleně fluoreskujícího proteinu. Po čase Tilly prozkoumal ovária druhé myši a nalezl v ní oocyty s expresí zeleně fluoreskujícího proteinu. Vysvětluje to tak, že buňky kostní dřeně, předurčené k diferenciaci v oocyt, vycestovaly do krevního oběhu a propojenými krevními oběhy se dostaly do těla druhé myši, která gen pro zeleně svítící protein postrádala. Tam se buňky zabudovaly do ovária a daly vzniknout novým oocytům. Pokud se Tilly nemýlí, má to velký význam i pro humánní medicínu. Nelze například vyloučit, že se v ováriích ženy, která se podrobila transplantaci kostní dřeně či transfuzi krve, mohou vytvářet oocyty, jež pocházejí z buněk dárce a nesou jeho dědičnou informaci. Pak by mohl být biologickou matkou dětí takové ženy dárce krve či kostní dřeně. Jednoduché ověření této představy genetickými testy dětí, jež se narodily ženám po transfuzi krve či transplantaci kostní dřeně, je z etického hlediska neakceptovatelné.
(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Víte čí vlastně je vaše dítě? ivana* 14. 04. 2009 - 19:35
RE: Víte čí vlastně je vaše dítě? hospodynka 14. 04. 2009 - 22:05
RE(2x): Víte čí vlastně je vaše dítě? valach* 14. 04. 2009 - 22:30
RE(3x): Víte čí vlastně je vaše dítě? hospodynka 15. 04. 2009 - 07:52
RE(4x): Víte čí vlastně je vaše dítě? valach* 15. 04. 2009 - 08:27
RE(5x): Víte čí vlastně je vaše dítě? hospodynka 15. 04. 2009 - 19:21
RE: Víte čí vlastně je vaše dítě? jana* 14. 04. 2009 - 22:58
RE(2x): Víte čí vlastně je vaše dítě? valach* 14. 04. 2009 - 23:24
RE(2x): Víte čí vlastně je vaše dítě? ivana* 15. 04. 2009 - 14:09
RE: Víte čí vlastně je vaše dítě? davidhavel 15. 04. 2009 - 14:48