Vymývání mozku - pár mentálních cvičení

3. březen 2009 | 20.57 |

KDYBYCHOM SE VZDALI PŘI PRVNÍM PÁDU, NIKDY BYCHOM SE NENAUČILI CHODIT.

Všechno nové, co se má stát součástí našeho života, je nutné procvičovat. I pozitivní myšlení. Naše podvědomí se chybami učí a postupně zjišťujeme, že děláme všechno lépe.

Vždy se podporujte a nekritizujte se. Když si budete vyčítat, jak jste nemožní a kde všude děláte chyby, budete se cítit lépe????

Je to jako když se učíme práci s počítačem. Budeme-li se řídit "zákony" počítače, stroječek nám bude předvádět "kouzla". Když pravidla porušíme, bude fungovat špatně, nebo vůbec ne. A nic s ním nehne, ať se budeme rozčilovat jakkoli...
Teď musíme použít stejný přístup. Musíme se naučit mentálním zákonům a přesně podle nich postupovat. Nemůžeme je přizpůsobovat svému způsobu myšlení. Musíme se naučit používat nová slova. Pak se začnou dít v životě zázraky...

Čím více najdete způsobů, které vás při učení podpoří, tím lépe.

Pište si pozitivní tvrzení.
Meditujte - mějte radost z cvičení.
Zdravě jezte.
Vyslovujte pozitivní tvrzení nahlas.
Zpívejte si pozitivní tvrzení nahlas.
Dopřejte si dostatek času na relaxaci.
Věnujte se vizualizaci a pěstujte si mentální představivost.
Čtěte a studujte

.

Jak začínáte svůj den? Co si říkáte jako první věc po probuzení?
Každý z nás má určitou myšlenku, kterou se denně zabývá... A ta vaše? Je pozitivní, nebo negativní?
Než otevřete oči, poděkujte své postýlce za to, že jste se na ní v noci tak dobře vyspali - přece jste spolu příjemně strávili noc...? Dalších deset minut, stále se zavřenýma očima, ležte a poděkujte za všechno dobré, co vás v životě potkalo. Plánujte si den a přesvědčujte se, že všechno se daří a všechno se vám líbí. Až potom vstávejte...

Denně věnujte několik minut tiché meditaci. Pokud jste ji ještě nikdy neprováděli, začněte pěti minutami. Klidně seďte pozorujte svůj dech, a nechejte volně plynout myšlenky. Nepřisuzujte jim žádnou důležitost a ony samy odplynou. Přemýšlet je přirozené, nesnažte se svých myšlenek zbavovat. Jen je nechejte plynout...

Další formou meditace je tiše sedět a sledovat svůj dech, jak prochází tělem. Při nádechu počítejte "jedna", při výdechu "dvě". Počítejte takto do deseti - lichá nádech, sudá výdech - a začněte znovu. Když zjistíte, že se vaše mysl začala zabývat nějakými problémy, začněte znovu od jedné. Jestliže se zapomenete, a dojdete třeba až k pětadvaceti, prostě se vraťte na začátek.


Cvičení: Každodenní tvrzení

Vyberte si jedno či dvě pozitivní tvrzení a desetkrát nebo dvacetkrát si je každý den napište. Nadšeně a nahlas si je přečtěte. Zpívejte si je. Nechejte svoji mysl, aby se jimi celý den zabývala. Tvrzení, kterými se neustále zaobíráte, se stanou přesvědčením a vždy přinesou nečekané výsledky.

Nevěřte v omezení. Nic není nemožné? VŠECHNO JE MOŽNÉ!!!


Cvičení: Mám se rád/ráda

Předpokládám, že už si nepřetržitě říkáte "Jsem se sebou spokojený/spokojená". To je dobrý a pevný základ. Vydržte ještě alespoň měsíc!
Teď si vezměte blok a stránku nadepište: "MÁM SE RÁD(A) A PROTO..."
a VĚTU DOKONČETE CO NEJVÍCE ZPŮSOBY. DENNĚ SI ČTĚTE, CO JSTE NAPSALI A DOPLŇUJTE STRÁNKU DALŠÍMI MYŠLENKAMI....

Na tomto cvičení je nejužitečnější, že postupně zjistíte, že je téměř nemožné se podceňovat, říkáte-li si, že se máte rádi.


Cvičení: Oznamuj nové

V duchu si představujte, že už něco máte nebo něco děláte nebo už jste něčím, k čemu se snažíte dopracovat. Soustřeďte se i na ty nejmenší detaily. Prociťujte, prohlížejte, chutnejte, dotýkejte se, slyšte. Všímejte si, jak na váš nový stav reagují druzí. Vyrovnejte se s jejich reakcemi, ať už jsou jakékoli. takto si začnete zvykat na to, čeho chcete dosáhnout a nový stav budete považovat za přirozený, tza něco naprosto normálního a reálně dostupného.


Cvičení: Rozšiřuj si vědomosti

Hodně čtěte, abyste si lépe uvědomili a pochopili, jak mysl pracuje. Je toho mnoho. Tato série textů je jen prvním krokem na vaší cestě. Poslouchejte druhé a obohacujte se o jejich názory. Studujte, dokud se nedostanete dál. Je to práce na celý život. Čím více se naučíte, čím víc víte, čím více cvičíte a čím více nových poznatků prakticky používáte, tím lépe se budete cítit a tím lépe se vám bude žít a dařit.
Díky této práci SE CÍTÍTE DOBŘE!


Praktikujte co nejvíce zmíněných metod; výsledky se brzy začnou projevovat, nebo už se projevují. Potkávají vás malé zázraky. To, co jste připraveni eliminovat, se samo vytrácí. Objevují se věci a události, o které stojíte. Výsledky vašeho úsilí jsou nečekané.

Mějte rádi to, kým a čím jste a co děláte. Smějte se sami sobě a svému životu a nic se vás nemůže dotknout. Stejně je všechno dočasné. Stejně budeme všechno v příštím životě dělat jinak. Proč bychom to tedy neměli začít dělat jinak už teď?

Když jdete spát, zavřete oči a znovu poděkujte za vše dobré, co vás v životě potkalo. Přivolá to další dobro.

A neposlouchejte těsně před spaním zprávy, nedívejte se na televizi. Zpravodajství je jen souhrn katastrof a ty si přece nebudeme brát s sebou do snů? Spánkem se očišťujeme a své sny můžeme požádat o pomoc se vším, na čem právě pracujeme. Ráno vždy budeme znát odpověď.

Choďte spát v dobré náladě. Věřte, že život je na vaší straně a postará se o vše, co slouží vašemu nejvyššímu dobru a vaší největší radosti.

Není třeba si dělat z práce dřinu. Může to být zábava. Je to hra. Je to radost. Záleží jen na nás. I mentální cvičení nás mohou bavit, budeme-li chtít. O osobě, nebo situaci, které se těžko zbavujete, si složte písničku. Malý popěvek celý proces oživí. Čím častěji se tomu můžete zasmát, tím snáze se toho zbavíte. Smějte se co nejčastěji.

Cvičte PŘED ZRCADLEM některá svá tvrzení a třeba si je i zazpívejte.

Kdybychom své problémy viděli v komedii, smáli bychom se jim. Tragédie a komedie jsou dvě strany téže mince, záleží jen na úhlu pohledu.
"Jací blázni jsme my smrtelníci!"
Snažme se, aby náš přerod byl co nejpříjemnější a nejradostnější.
Dobrou zábavu!
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Vymývání mozku - pár mentálních cvičení vít 06. 12. 2011 - 22:24