Vymývání mozku - přechod na druhou stranu II

17. únor 2009 | 18.21 |

Často si nedokážeme uvědomit, že naše závislost na minulosti, ať byla minulost jakákoli, nám škodí. Těm, kteří to "zavinili" je to srdečně jedno, nic netuší. Tak proč si sami ubližujeme tím, že si bráníme naplno prožít přítomnou chvíli? Minulost je pryč, je uzavřená, nezměnitelná. Zabýváme-li se minulostí, žijeme ve vzpomínkách, a tak se připravujeme o prožitek přítomnosti.


Cvičení: Odpoutání se od minulosti

Vymažte minulost z mysli. Zbavte se citových vazeb k ní. Nechejte vzpomínky vzpomínkami. Když si vybavíte kabát, který jste měli ve třetí třídě, nemáte k té vzpomínce obvykle žádný citový vztah. Je to jen vzpomínka, nic víc.
Stejné to může být se všemi minulými událostmi ve vašem životě. Když se jich zbavíte, budete moci svobodně použít veškerou svoji duševní sílu k prožitku přítomnosti a k vytvoření spokojené budoucnosti.
Uvědomte si všechno, čeho se chcete zbavit. Jak moc jste ochotna to udělat? Co pro to musíte udělat? Jakou do toho máte chuť? Jak moc se tomu bráníte? Pozorujte své reakce...

Dalším krokem je ODPUŠTĚNÍ. Odpuštění vás osvobodí od minulosti. Pokud volně neplujete životem, ulpěli jste možná na nějakém okamžiku v minulosti. Může to být lítost, smutek, strach, ublížení, vina, stud, hněv, odpor. někdy i touha po pomstě.
TO VŠE PRAMENÍ Z NESCHOPNOSTI A NEOCHOTY ODPUSTIT, ODPOUTAT SE OD MINULOSTI A ŽÍT PŘÍTOMNOSTÍ.
ODPOVĚDÍ NA JAKÉKOLI LÉČENÍ JE VŽDY LÁSKA. A cestou k lásce je odpuštění. Odpuštění odstraňuje zášť.


Cvičení: Odstranění odporu

Klidně si sedněte, zavřete oči a uvolněte tělo i mysl. Představte si, že sedíte sami v setmělém hledišti divadla. Na jeviště postavte člověka, kterého nenávidíte nejvíce. Až ho máte zřetelně před sebou, představte si, jak prožívá příjemné zážitky, které jsou pro něj významné. Pozorujte, jak se usmívá a jak je šťastný. Udržte si tuto představu několik minut a pak ji nechejte zmizet.

Až ten člověk opustí jeviště, postavte tam sebe. Pozorutej se, jak prožíváte příjemné zážitky vy. Pozorujte, jak se usmíváte a jak jste šťastní....

Toto cvičení odstraňuje zášti, které v sobě chováte. Opakujte cvičení jednou denně celý měsíc, pokaždé zvolte někoho jiného, a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe.


Cvičení: Pomsta

To malé dítě v nás někdy zatouží po pomstě, než je ochotno odpustit. Proto je toto cvičení velmi užitečné...

Zavřete oči a klidně seďte. Myslete na člověka, kterému nejobtížněji odpouštíte. Co byste mu nejraději udělali? A co by měl udělat on, aby dosáhl vašeho odpuštění? Představte si, že to všechno se děje právě teď.

Jděte do detailů. Jak dlouho má trpět, nebo se kát? Má se připlazit po kolenou? Když toho máte dost, zhustěte čas a celou záležitost jednou provždy uzavřete.

Obvykle se po tomto cvičení budete cítit lépe. Ale cvičení nemá smysl provádět denně. Neprospělo by vám to. Jednou za čas, jako závěrečné cvičení, to ovšem může být  velmi osvobozující...


Cvičení: Odpouštění

Teď jste připraveni odpouštět.
Pokud následující cvičení provádíte sami, pak to dělejte nahlas. Usedněte klidně se zavřenýma očima a říkejte: "Ten komu potřebuji odpustit je ..(kdo).. a já mu odpouštím..(co).." Tohle opakujte znovu a znovu. Sledujte své pocity. Někomu bude potřeba odpustit mnoho, jinému jednu-dvě věci. A představujte si, jak vám ten, komu odpouštíte říká: "Děkuji Ti, jsi volný/volná." Takto cvičte nejméně pět, ale i deset minut. Pokud vaše srdce nese ještě další křivdy, zbavte se jich. Po důkladném cvičení se zaměřte sami na sebe. nahlas si říkejte: "Odpouštím si ..(co).." Vydržte rovněž nejméně pět minut.

Tato cvičení jsou velmi účinná. je užitečné je provádět nejméně jednou týdně, abyste se zbavili starých nánosů. Některých zážitků se zbavíte snadno, na některých musíš pracovat déle, až jednou se rozplynou a zmizí.
 

Cvičení: Vizualizace

Tohle je dle mého názoru jedno z nejtěžších cvičení. Tady se bude váš odpor ke změnám projevovat nejintenzívněji - budete si na začátku připadat asi hodně hloupě. Překonejte to. Cvičení provádějte, když vás nikdo nevidí.
( Text si nechejte předčítat, nebo si jej nahrajte a pouštějte jako součást relaxace.)

Nejdříve si představ sám/sama sebe jako malé, pětileté dítě. Zahleď se mu hluboko do očí. Uvidíš v nic touhu a uvědomuješ si, že to dítě chce od tebe jen lásku. Vztáhni k němu ruce a obejmi je. Něžně se s ním pomazli. Řekni mu, jak je máš rád/ráda a jak se o ně staráš. Všechno na něm obdivuj, řekni mu, že je v pořádku, i když dělá chyby. Slib mu, že při něm budeš stát v každé situaci.
Pak si představ, jak se dítě zmenšuje, až je tak malé, že se vejde do tvého srdce. Přijmi je tam tak, abys kdykoli, když k němu skloníš hlavu, spatřil(a) jeho obličej, jak se na Tebe dívá a mohl(a)s mu projevit lásku.
Teď si představ svoji maminku jako pětileté dítě. Vyděšenou, jak hledá lásku a porozumění. Vezmi ji do náruče a dej jí najevo, jak velmi ji miluješ. Dej jí najevo, že o ni máš zájem a že se na tebe může vždycky spolehnout.. Až se uklidní a bude se cítit v bezpečí, nechej ji zmenšit natolik, aby se vešla do tvého srdce. Je tam s tím druhým malým dítětem. Oba je zahrň láskou.
A teď si představ svého otce jako malého, pětiletého chlapce. Vystrašeného, uplakaného. Po tvářích se mu kutálejí slzy a neví, kam se obrátit. Ty už s uklidňováním vystrašených dětí máš zkušenosti: vezmi ho do náruče, zabroukej mu. Uklidni jej. Dej mu pocítit, že ho nesmírně miluješ. Že při něm budeš stát, ať se děje cokoli.
Až mu oschnou slzy a bude klidný a spokojený, nechej jej zmenšit se natolik, aby mohl vstoupit do Tvého srdce. Přijmi jej tam, aby si ty tři děti mohly projevovat hlubokou lásku a abys je všechny společně mohla milovat.

Po tomto cvičení byste měli mít  v srdci tolik lásky, že by mohla vyléčit celou planetu. Prozatím ji však použijte k tomu, aby vyléčila vás. Musíte pocítit, jak se vám v srdci rozlévá teplo, něha a láska. Nechejte je, aby začaly měnit způsob jakým přemýšlíte a jakým jednáte sami se sebou.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře