Vymývání mozku - přechod na druhou stranu I

10. únor 2009 | 11.33 |

Kdo jste až dodnes sledovali seriál o vymývání mozku víte, že posledně skončila legrace, a došli jsme k věcem vážným a podstatným. Došli jsme ke cvičením, která nám pomohou, když je budeme provádět, zbavit se starých mentálních návyků a usnadnit cestu k lepšímu našemu já.
Dnes jsou k dispozici první dvě cvičení, doporučuji opakování alespoň jednou denně - pokračovat budeme zase přibližně za týden.

Tentokrát budeme pracovat s následujícími principy:
1) ochota zbavit se určité potřeby
2) sebekontrola
3) poznání, že odpuštění sobě i druhým nás osvobozuje

Snažíme-li se zbavit určitého návyku, můžeme mít často dojem, že náš stav se spíše zhoršuje. Například:
Ztratíme peněženku, právě když se snažíme zbohatnout.
Dostaneme se do konfliktu, zrovna, když se snažíme zlepšit v komunikaci.
Nachladíme se právě, když jsme si začali upevňovat zdraví.
Dostaneme výpověď, když jsme se snažili vyjádřit své tvůrčí schopnosti.

Je zbytečné se znepokojovat. Jde pouze o náznak, že dochází k nějakému posunu. Naše tvrzení účinkují a je třeba v nich pokračovat. Nějaký čas to potrvá. Při troše vytrvalosti a ochoty vyhradit si denně klidnou chvíli k přemýšlení o tom, jak probíhají naše změny, se nám dostane odpovědí. Naše Vnitřní Inteligence je shodná s tou, která stvořila tuto planetu. Důvěřujme svému Vnitřnímu Rádci, odhalí nám všechno, co potřebujeme vědět.

Cvičení: Zbavování se potřeb

Použite zrcadlo, pokud možno velké. Myslete chvíli na to, co chcete změnit. Podívejte se svému odrazu v zrcadle do očí a nahlas řekněte: "Uvědomuji si, že tuto situaci jsem způsobil(a) já sám/sama a nyní jsem ochoten/ochotna zbavit se mentálního návyku, který je za ni zodpovědný." Několikrát to procítěně opakujte. Slovo "procítěně" znamená, že věříme tomu, co říkáme.
Sami sebe se zeptejte, zda to myslíte opravdu vážně. Sledujte své pocity...
Přesvědčte se, že jste tentokrát skutečně připraveni vymanit se z pout minulosti. NEBOJTE SE TOHO, ŽE NEVÍTE JAK SE JICH ZBAVIT. Je to jen další odpor. Prostě jej překonejte. Nepotřebujete vědět jak. Stačí chtít. Vesmírná Inteligence (vaše podvědomí) to ví a řekne vám to.
Veškerá síla spočívá v tomto okamžiku. Myšlenky, na které právě myslíte a slova, která právě teď říkáte vytvářejí vaši budoucnost. Na každou vaši myšlenku, na každé slovo se vám dostane odpovědi.


Jsme mnohem více než naše mysl. Často se domníváme, že naše mysl všechno ovládá., ale je to jen proto, že jsme ji naučili, aby si to myslela. Můžeme ji to odnaučit a převychovat ji. Soustřeďte se na chvíli na myšlenku:
MOJE MYSL JE NÁSTROJ, KTERÝ MOHU POUŽÍVAT PODLE SVÉ VŮLE, JAKKOLI CHCI.
Myšlenky, které si vybíráme, vytvářejí naše zkušenosti. Jestliže věříme, že změnit myšlenku nebo návyk není snadné, vypadá podle toho i naše realita.

Rozhodneme-li se pro: "MĚNÍM SE ČÍM DÁL TÍM SNADNĚJI", pak se i toto stane pro nás pravdou.

Naše staré myšlenky jsou pryč a už s nimi neuděláme nic, než, že prožijeme zkušenosti, které tyto myšlenky vytvořily. Naše budoucí myšlenky ještě nevznikly a nevíme, jaké budou. Své současné myšlení máme plně pod kontrolou.
Naše mysl se bude z počátku bouřit, netouží po přeškolování. Ale ovládáme ji my sami. Zůstanete-li soustředění a pevní, brzy budete myslet jinak. A budete se cítit velice dobře. Uvědomíte si totiž, ŽE UŽ NEJSTE BEZMOCNOU OBĚTÍ SVÝCH MYŠLENEK, ALE NAOPAK VLÁDNETE SVÉ VLASTNÍ MYSLI.


Cvičení: Uvolnění

Při čtení těchto řádků zhluboka dýchejte. Při výdechu z vašeho těla odchází všechno napětí. Uvolněte vlasy, čelo, obličej. Hlava nemusí být při čtení napjatá. Uvolněte jazyk, krk a ramena. Pohodlně se posaďte. Udělejte to hned teď! Uvolněte záda, břicho, pánev. Dýchejte klidně a uvolňujte nohy a chodidla.
Došlo ve vašem těle při čtení předchozího odstavce k velké změně?
Všimněte si, jak dlouho jste vydrželi zůstat uvolnění. Jestliže toto dokážete se svým tělem, dokážete to i se svou myslí.
V této uvolněné poloze si řekněte: "Jsem ochoten/ochotna se uvolnit. Uvolňuji se. Zbavuji se všeho napětí, strachu, hněvu, vší viny, všeho smutku, všech starých omezení. Uvolňuji se a jsem klidný/klidná, usmířený/usmířená sama se sebou. Jsem usmířený/usmířená s během života. Jsem v bezpečí.

Opakujte toto cvičení dvakrát až třikrát po sobě. Vnímejte lehkost, se kterou se zbavujete napětí. Cvičení opakujte, kdykoli si uvědomíte, že se vám vybavují myšlenky na vaše problémy. Chce to trochu cviku, abyste získala přirozenost (proto to opakování). V uvolněném stavu budou lépe účinkovat vašee pozitivní tvrzení. Budete je lépe a snáze přijímat. Uvolněte se a myslete na vhodné myšlenky. Je to snadné...


Je nutné i fyzické uvolnění. Pokud jste příliš potlačovali svůj verbální projev, může vás nesmírně uvolnit, když se vykřičíte v zavřeném autě (tohle je můj velmi oblíbený způsob). Tlouci do něčeho měkkého, zahrát si tenis nebo se vyběhat, to všechno jsou neškodné způsoby, jak se zbavit nahromaděného vzteku.

Často si myslíme, že se nemůžeme radovat z přítomné chvíle kvůli něčemu, co se stalo v minulosti. Nemůžeme žít naplno, protože jsme kdysi udělali něco špatně, nebo vůbec ne. Nemůžeme se radovat z dneška, protože jsme přišli o něco, co jsme měli kdysi. Nejsme schopni lásky, protože nám kdysi někdo ublížil. Protože se nám kdysi při něčem stalo něco nepříjemného, čekáme, že se to stane znovu. Býváme přesvědčeni, že jsme už navždy špatní, protože kdysi jsme udělali něco, čeho litujeme. Život nevypadá podle našich představ, protože nám kdysi kdosi něco provedl. Myslíme si, že se musíme rozčílit dnes, protože jsme se kdysi ve stejné situaci rozčílili. Díky nějaké staré zkušenosti, kdy s námi někdo ošklivě jednal, nikdy neodpustíme a nezapomeneme...

S poznáním, že odpuštění sobě i druhým nás osvobozuje, se budeme vyrovnávat v dalších cvičeních asi tak za týden. Kdo má čas a prostor, vrátí se na začátek rubriky "Sebezdokonalování" a zopakuje si, co už jsme si stačili všechno říci. Opakování není nikdy dost.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Vymývání mozku - přechod na druhou stranu I hablina 10. 02. 2009 - 12:45
RE: Vymývání mozku - přechod na druhou stranu I hablina 10. 02. 2009 - 12:46
RE: Vymývání mozku - přechod na druhou stranu I samotar®vzpomina.cz 11. 02. 2009 - 23:48