Co je pro EU nejdůležitější.

13. prosinec 2008 | 23.10 |

Výběr z právních předpisů a jiných dokumentů EU. Bez komentáře:

Směrnice 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů

Směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

Směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem

Nařízení Komise 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy

Nařízení 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

Akční plán "Důstojné stárnutí v informační společnosti". ( AP řeší tři okruhy problematiky: a) důstojné stárnutí v práci, b) důstojné stárnutí v rámci společenství, c) důstojné stárnutí doma)

Zpráva Komise Radě o provádění elektronické identifikace ovcí a koz /* KOM (2007) 0711

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu "Chudoba žen v Evropě" (2006/C 24/18)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora podnikání žen v evropsko-středomořském regionu (2007/C 256/25)

Zelená kniha - Na cestě k nové kultuře městské mobility

Zelená kniha o Biologické připravenosti

Zelená kniha o zlepšení postupů demontáže lodí

Zelená kniha - K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU

Zelená kniha o aplikacích družicové navigace

Zelená kniha o úloze občanské společnosti v protidrogové politice v Evropské unii

Zelená kniha – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře
Zelená kniha o presumpci neviny

Zelená kniha – Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii

Zelená kniha - "Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob"

Zelená kniha – Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva: Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii

Zelená kniha o energetické účinnosti aneb méně znamená více...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Co je pro EU nejdůležitější. james003 15. 12. 2008 - 21:21
RE: Co je pro EU nejdůležitější. ivana* 19. 03. 2009 - 17:02
RE(2x): Co je pro EU nejdůležitější. ivana* 01. 04. 2009 - 16:01
RE(3x): Co je pro EU nejdůležitější. dennapicu 01. 04. 2009 - 20:17
RE(4x): Co je pro EU nejdůležitější. ivana* 10. 04. 2009 - 21:09
RE: Co je pro EU nejdůležitější. piratka 05. 01. 2014 - 09:12