Odpovědnost lékaře

4. květen 2015 | 17.27 |

Tady to je, zákonná povinnost.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, společně s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním n emocem, lékaři nařizují, aby ve stanovených situacích provedl očkování. Důsledkem provedení tohoto očkování může být újma na zdraví.

S výjimkou případu, kdy by se zjistila vada očkovací látky a kdy lze uplatnit požadavek na náhradu škody po výrobci podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, (v podstatě nesplnitelný a nemožný proces proti farmaceutické firmě) nese odpovědnost za škodu lékař, který provedl očkování. Tato odpovědnost vyplývá z § 421a občanského zákoníku. Ten totiž stanoví, že každý odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito.

Újma na zdraví v důsledku inokulace člověka očkovací látkou nepochybně spadá pod rozsah tohoto ustanovení. Této odpovědnosti se nelze nijak zprostit. Lékař nemá na výběr. Provedení očkování je jeho povinností stanovenou zákonem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář